Apostil Kontrat (Red Ribbon)

Ne Demektir

Ülkemizde diğer ülkelerin çoğunda olduğu gibi resmi belgelerde geçerliliğin ve güvenliğin sağlanabilmesi için tasdik işlemleri noterler tarafından yapılmaktadır. Resmi belgelerin uluslararası geçerlilik kazanabilmesi için ise tasdik ve apostil işlemleri uygulanmaktadır. Bu işlemler sayesinde bir ülkede geçerli olan resmi bir belge bir başka ülkede de geçerlilik kazanmış olur. Tasdik işlemi için öncelikle gerekli belgeler yerel ülke dilinden belgelerin gideceği ülkenin diline çevrilir. Daha sonra bu tercüme işlemi noterde onaylatılır. Noterde onaylatılan belgeler noterin bağlı bulunduğu ildeki kaymakamlığa onaylatılır ve kaymakamlıktan sonra da kaymakamlığın yapmış olduğu onayı Dışişleri Bakanlığı onaylar. Tüm bu onaylardan sonra son olarak belgeler, belgelerin gideceği ülkenin o ülkedeki temsilciliğine onaylatılır. Bu temsilcilik onayında belgelere mühür ve kırmızı kurdela takılır. Bu kırmızı kurdelanın ingilizce karşılığının Red Ribbon olması sebebiyle Filipinli çalışanlar için gerekli sözleşmelere de tasdik işleminde takılan kırmızı kurdela sebebiyle Red Ribbon denilegelmiştir. 

6 Ekim 1961 Lahey Konvansiyonuyla, bu uzun tasdik işleminin daha basit bir şekilde tamamlanması için Apostil şartları belirlenmiştir ve bu anlaşmaya üye olan ülkeler arasında belgelerin geçerliliği Apostil Onayı sayesinde daha kolay şekilde sağlanmaktadır.Apostil onayı sayesinde Dışişleri Bakanlığının ve yabancı ülke temsilciliğinin onayına gerek kalmadan belgeler iki ülke arasında geçerlilik kazanmaktadır. Türkiye bu anlaşmaya 1984 yılında katılmıştır ve 1985 yılında yürürlüğe girmiştir. Filipinler de apostil üye ülkeleri arasına 2018 Mayıs ayında girmiştir ve bundan sonra onaylanmış belgelere kırmızı kurdela takılmamaktadır. 

Apostil Kontrat (Red Ribbon), Türkiye’de ki bir işverenin Filipinli çalışanı işe aldığını teyid eden sözleşmenin Türkiye ve Filipinler makamlarınca onaylanması demektir. Bu kontrat sayesinde Türkiye’de ikamet eden bir işveren ve Filipinli çalışan haklarını, hem Türkiye’de hem de Filipinler’de arayabileceklerdir. 

Nasıl Alınır

Apostil Kontrat (Red Ribbon) iki çeşittir. Birincisi bir işveren çalışmaya yeni başlayacak çalışan için yapılacak sözleşmelerin onayı. İkincisi halihazırda bir işverenle çalışıyor olup tatil için ülkesine gidecek olan çalışanlar için yapılacak sözleşme onayı. İki çeşitte de işlem adımları aynıdır ancak belgelerin içerikleri farklı olacaktır. Dolayısıyla işlemlere başlamadan önce durumunuza göre gerekli belgeleri hazırlamanız gerekecektir. İşlem adımları sırasıyla; belgelerin tercümesi, noterde onaylatılması, kaymakamlıkta apostil tasdikinin alınması ve Lübnan'daki Filipinler İş Ofisine onaylatılması şeklindedir. 

Nasıl Kullanılır

Apsotil Kontrat (Red Ribbon) Lübnan’daki Filipinler İş Ofisine onaylatıldıktan sonra, eğer çalışan ülkesine tatil için gidecekse yanında götürmesi için kendisine verilir. Apostil Kontrat (Red Ribbon)’ı  ve Çalışma İzni kartını yanında götüren çalışan Filipinler’den dönüşte ihtiyaç duyacağı yurt dışına çalışma amaçlı çıkış belgesi olan OEC belgesini almak için kullanır. Eğer çalışan Filipinler’den Türkiye’ye ilk defa gelecekse yada Türkiye’de izinsiz duruma düştükten sonra Yasallaştırma süreciyle Filipinler’e gidip yeniden Türkiye’ye gelecekse, Apostil Kontrat (Red Ribbon) OEC belgesi işlemlerini yürüten Filipinler’deki Ajansa gönderilir. Bu ajans, yurt dışına çalışma amaçlı çıkış izni OEC belgesi işlemleri işveren ve çalışan adına yürütür. Filipinler’den Ajans İşlemleri hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.